Program İçeriği: Sayıların etkin sunulması, görme ve algılama prensipleri, tablo ve grafik kullanımları, alternatif görselleştirme teknikleri ile iş hayatında verilerin kolay anlaşılır ve paylaşılabilir hale getirilmesini destekleyen eğitimdir.

Program İçeriği: Sunum planlama ve tasarım yöntemleri; yalın ve analog hazırlık; hikaye, şablon, metin  ve veri kullanım teknikleri; temel istatistik ve görsel kullanım prensipleri ile iş hayatında etkili sunum hazırlığını ve etkili sunmayı destekleyen eğitimdir.

Program İçeriği: Yönetici özeti oluşturmak, akış diyagramları ve zihin haritaları ile çalışmak konularında bilgi veren; doğru özetleme ve yalın anlatım tekniklerini anlatan ve örnek uygulamalar ile pratik edilmesini hedefleyen eğitimdir. Bir sayfada özetleme konseptini, iş hayatında yalın çalışma ve iletişim prensiplerini destekler.

Program İçeriği: Veri analizinden yararlanan her çalışanın, MS Excel’in iş etkinliğine olan potansiyel katkısından en iyi şekilde faydalanmasını ve veri yönetimi tekniklerini etkin bir şekilde kullanmasını sağlayan eğitimdir. Başlangıç seviyesinde verilen konular: Temel veri kullanım teknikleri, menü ve formül kullanımları, kısa yollar, biçimlendirmeler, grafikler, örnek uygulamalar.

Program İçeriği: Veri analizinden yararlanan her çalışanın, MS Excel’in iş etkinliğine olan potansiyel katkısından en iyi şekilde faydalanmasını ve veri yönetimi tekniklerini etkin bir şekilde kullanmasını sağlayan eğitimdir. İleri seviyede verilen konular: Tablolar, veri yönetimi, fonksiyonlar, senaryo analizleri, veri doğrulama ve koşullu biçimlendirme, örnek uygulamalar.

Program İçeriği: Sunum hazırlayan her çalışanın, MS Powerpoint’in iş etkinliğine olan potansiyel katkısından en iyi şekilde faydalanmasını ve sunum tekniklerini etkin bir şekilde kullanmasını sağlayan eğitimdir. Temel seviyede verilen konular: Biçimlendirme, menüler, kısayollar, ipuçları, temel teknikler, örnek uygulamalar ve yeni özellikler.

Program İçeriği: Karar verme sürecini ve verilerin bu süreçte nasıl kullanılması gerektiğine dair teknik ve örnek uygulamaları içeren eğitimdir. Veri düzenleme ve yönetimi, analiz yöntemleri, karar prensipleri ve temel istatistik teknikleri konularını kapsar.

Program İçeriği: İşlerini yönetme becerilerini geliştirmek isteyenler için takım çantası niteliğinde bir eğitimdir. İşi ve zamanı akıllıca yönetmek için gerekli uygulamalar ve alışkanlıkları içerir. Smart çalışmanın prensipleri, zaman yönetimi, stratejik planlama ve hedef belirleme konularını kapsar.

Program İçeriği: Tüm departmanların etkileşimli olarak şirketin sayısal sonuçlarını nasıl etkilediğini farklı perspektiflerden uygulamalar ile aktaran eğitimdir. Satış Operasyon ve Entegre İş Planlama süreçlerinin alt modülleri olan; yeni aktivite, talep, kaynak planlama, finansal mutabakat, satış ve üst yönetim gözden geçirme süreçlerine dair sayısal uygulamaları ve vaka çalışmalarını içerir.

Program İçeriği: Veri analizinden yararlanan her çalışanın, Power BI’ın iş etkinliğine olan potansiyel katkısından en iyi şekilde faydalanmasını, Power BI Desktop ve Power BI bulut servisini kullanarak analizler yapabilmesini, raporlar ve yönetici ekranları hazırlayıp sunabilmesini sağlar.

Bulutta ve lokalde yer alan farklı kaynaklardaki verilere bağlanma, verileri alma, verileri dönüştürüp görselleştirerek raporlar ve dashboard oluşturma ve bunları farklı kişi ve gruplarla, farklı yetkilerle ve gerçek zamanlı olarak paylaşmaya dair genel uygulamaları içerir.

Program İçeriği: Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ile, tekrarlanan işlerin yapay zekâ destekli algoritmalar kullanan robotlar tarafından gerçekleştirilmesi sayesinde çalışanlar değerli zamanlarını manuel ve tekrar eden işler yerine, katma değeri yüksek işlere aktarabilirler.

Robot Süreç Otomasyonunun ne olduğu ve gelişimi, RPA araçları, fonksiyonları ve kategorileri, RPA araçlarının seçim kriterleri, faydaları, robot programlamaya ilişkin temel bazı bilgiler ve örnek uygulamaları içerir.

Program İçeriği: Veri analiz süreçlerinin bir sonraki adımını gerçekleştirmek üzere sayfa yerleşimi, 1 sayfa konsepti ve detaydan özete gitmenin doğru teknikleri anlatılır. Raporlamaların, yönetici ekranları hazırlanarak özet grafikler sunulabilmesini sağlar.

Katılımcıların çalışmalarını kontrol panelleri ile tek sayfa formatında sunabilmesini sağlamak üzere dikkat edilmesi gereken teknikleri ve yöntemleri kullanabilecekleri seviyeye gelmelerini hedefler.

Program İçeriği: Makrolarla çalışma eğitimi kullanıcıların kendi özelleştirmelerini geliştirmeleri ve zaman tasarrufu sağlamaları hedeflenmektedir.

En temelden ileri düzeye kadar makro türleri ve VBA kod penceresi kullanılarak operatörler, döngüler, prosedürler ve fonksiyon yapıları detaylı olarak gösterilmektedir.

Veri analizi ve raporlama süreçlerini daha hızlı gerçekleştirmek, verileri yorumlamak ve iş süreçlerini geliştirmek için zaman kazanmayı sağlamaktadır.

Veri Yönetimi Eğitim Programı

Program İçeriği: Verileri kullanarak şirketleri yönetilebilir ve izlenebilir hale getirmek; etkili yönetici özetleri, bir sayfa raporlar ve sunumlar hazırlayabilmek için sunulan eğitim setidir.

Dahil Olan Eğitimler: Verilerle Çalışmak I-II, Verilerle Karar Vermek ve Problem Çözmek, Veri Görselleştirme, Sunumda Veri Kullanımı, İK Analitiği, Sayılarla Şirket Yönetimi

Yöneticinin Yol Haritası Eğitim Programı

Program İçeriği: Yönetim ve organizasyon konularında uzmanlık kazandıran farklı departmanların birbiri ile iletişimi, şirket içi kültür ve uyum, ekip yönetimi, etkili çalışma yöntemleri ile ilgili güncel ve global bakış açısı kazandıran eğitim setidir.

Dahil Olan Eğitimler: Veri Görselleştirme, Kişisel Liderlik: Smart2.0, Sayılarla Şirket Yönetimi, Yalın Anlatım, Yöneticinin Yol Haritası I, İş ve Oyun

Yeni Mezunun Yaşam Kiti Eğitim Programı

Program İçeriği: Yeni mezun veya 3 yıldan az deneyimli çalışanlar için iş hayatında verilerle çalışmak, etkili sunmak, kişisel ve kariyer gelişimi yolunda ilerlemelerini sağlamak için sunulan eğitim setidir.

Dahil Olan Eğitimler: Verilerle Çalışmak I-II, Veri Görselleştirme, Sunumda Veri Kullanımı, Temel Sunum Teknikleri, Kişisel Liderlik: Smart 2.0, Yalın Anlatım

Program İçeriği: Sayıların etkin sunulması, görme ve algılama prensipleri, tablo ve grafik kullanımları, alternatif görselleştirme teknikleri ile iş hayatında verilerin kolay anlaşılır ve paylaşılabilir hale getirilmesini destekleyen eğitimdir.

Program İçeriği: Sunum planlama ve tasarım yöntemleri; yalın ve analog hazırlık; hikaye, şablon, metin  ve veri kullanım teknikleri; temel istatistik ve görsel kullanım prensipleri ile iş hayatında etkili sunum hazırlığını ve etkili sunmayı destekleyen eğitimdir.

Program İçeriği: Veri analizinden yararlanan her çalışanın, MS Excel’in iş etkinliğine olan potansiyel katkısından en iyi şekilde faydalanmasını ve veri yönetimi tekniklerini etkin bir şekilde kullanmasını sağlayan eğitimdir. Başlangıç seviyesinde verilen konular: Temel veri kullanım teknikleri, menü ve formül kullanımları, kısa yollar, biçimlendirmeler, grafikler, örnek uygulamalar.

Program İçeriği: Veri analizinden yararlanan her çalışanın, MS Excel’in iş etkinliğine olan potansiyel katkısından en iyi şekilde faydalanmasını ve veri yönetimi tekniklerini etkin bir şekilde kullanmasını sağlayan eğitimdir. İleri seviyede verilen konular: Tablolar, veri yönetimi, fonksiyonlar, senaryo analizleri, veri doğrulama ve koşullu biçimlendirme, örnek uygulamalar.

Program İçeriği: Karar verme sürecini ve verilerin bu süreçte nasıl kullanılması gerektiğine dair teknik ve örnek uygulamaları içeren eğitimdir. Veri düzenleme ve yönetimi, analiz yöntemleri, karar prensipleri ve temel istatistik teknikleri konularını kapsar.

Program İçeriği: Tüm departmanların etkileşimli olarak şirketin sayısal sonuçlarını nasıl etkilediğini farklı perspektiflerden uygulamalar ile aktaran eğitimdir. Satış Operasyon ve Entegre İş Planlama süreçlerinin alt modülleri olan; yeni aktivite, talep, kaynak planlama, finansal mutabakat, satış ve üst yönetim gözden geçirme süreçlerine dair sayısal uygulamaları ve vaka çalışmalarını içerir.

Program İçeriği: İK departmanında bulunan her çalışanın, analitik perspektifin iş etkinliğine olan potansiyel katkısından en iyi şekilde faydalanmasını ve İK’da veri analizi tekniklerinin etkin bir şekilde kullanmasını sağlayan eğitimdir. Farklı analiz yöntemleri, İstatistik 101, İK analitiğinin amacı ve fonksiyonu, dünyadan farklı örnekleri ve yetkinlikleri kapsar.

Program İçeriği: Veri analizinden yararlanan her çalışanın, Power BI’ın iş etkinliğine olan potansiyel katkısından en iyi şekilde faydalanmasını, Power BI Desktop ve Power BI bulut servisini kullanarak analizler yapabilmesini, raporlar ve yönetici ekranları hazırlayıp sunabilmesini sağlar.

Bulutta ve lokalde yer alan farklı kaynaklardaki verilere bağlanma, verileri alma, verileri dönüştürüp görselleştirerek raporlar ve dashboard oluşturma ve bunları farklı kişi ve gruplarla, farklı yetkilerle ve gerçek zamanlı olarak paylaşmaya dair genel uygulamaları içerir.

Program İçeriği: Sayıların etkin sunulması, görme ve algılama prensipleri, tablo ve grafik kullanımları, alternatif görselleştirme teknikleri ile iş hayatında verilerin kolay anlaşılır ve paylaşılabilir hale getirilmesini destekleyen eğitimdir.

Program İçeriği: İşlerini yönetme becerilerini geliştirmek isteyenler için takım çantası niteliğinde bir eğitimdir. İşi ve zamanı akıllıca yönetmek için gerekli uygulamalar ve alışkanlıkları içerir. Smart çalışmanın prensipleri, zaman yönetimi, stratejik planlama ve hedef belirleme konularını kapsar.

Program İçeriği: Tüm departmanların etkileşimli olarak şirketin sayısal sonuçlarını nasıl etkilediğini farklı perspektiflerden uygulamalar ile aktaran eğitimdir. Satış Operasyon ve Entegre İş Planlama süreçlerinin alt modülleri olan; yeni aktivite, talep, kaynak planlama, finansal mutabakat, satış ve üst yönetim gözden geçirme süreçlerine dair sayısal uygulamaları ve vaka çalışmalarını içerir.

Program İçeriği: Yönetici özeti oluşturmak, akış diyagramları ve zihin haritaları ile çalışmak konularında bilgi veren; doğru özetleme ve yalın anlatım tekniklerini anlatan ve örnek uygulamalar ile pratik edilmesini hedefleyen eğitimdir. Bir sayfada özetleme konseptini, iş hayatında yalın çalışma ve iletişim prensiplerini destekler.

Program İçeriği: İşlerini yönetme becerilerini geliştirmek isteyenler için takım çantası niteliğinde bir eğitimdir. İşi ve zamanı akıllıca yönetmek için gerekli uygulamalar ve alışkanlıkları içerir. Smart çalışmanın prensipleri, zaman yönetimi, stratejik planlama ve hedef belirleme konularını kapsar.

Program İçeriği: Eğitimin cevapladığı sorulardan bazıları: İşimizi oyuna
çevirebilsek elde edeceğimiz verimliliği ne kadar arttırabiliriz? Sürekli öğrenen
ve bunu hayatının parçası haline getiren organizasyon tanımı nedir? Her gün
hevesle ve oyun oynayarak yönettiğimiz bir iş tanımını kendimiz oluşturabilir
miyiz? Dünyadan örnek olarak başkaları bu konuda neler yapıyor?

Program İçeriği: Veri analizinden yararlanan her çalışanın, MS Excel’in iş etkinliğine olan potansiyel katkısından en iyi şekilde faydalanmasını ve veri yönetimi tekniklerini etkin bir şekilde kullanmasını sağlayan eğitimdir. Başlangıç seviyesinde verilen konular: Temel veri kullanım teknikleri, menü ve formül kullanımları, kısa yollar, biçimlendirmeler, grafikler, örnek uygulamalar.

Program İçeriği: Veri analizinden yararlanan her çalışanın, MS Excel’in iş etkinliğine olan potansiyel katkısından en iyi şekilde faydalanmasını ve veri yönetimi tekniklerini etkin bir şekilde kullanmasını sağlayan eğitimdir. İleri seviyede verilen konular: Tablolar, veri yönetimi, fonksiyonlar, senaryo analizleri, veri doğrulama ve koşullu biçimlendirme, örnek uygulamalar.

Program İçeriği: Sayıların etkin sunulması, görme ve algılama prensipleri, tablo ve grafik kullanımları, alternatif görselleştirme teknikleri ile iş hayatında verilerin kolay anlaşılır ve paylaşılabilir hale getirilmesini destekleyen eğitimdir.

Program İçeriği: Sunum planlama ve tasarım yöntemleri; yalın ve analog hazırlık; hikaye, şablon, metin  ve veri kullanım teknikleri; temel istatistik ve görsel kullanım prensipleri ile iş hayatında etkili sunum hazırlığını ve etkili sunmayı destekleyen eğitimdir.

Program İçeriği: Sunum hazırlayan her çalışanın, MS Powerpoint’in iş etkinliğine olan potansiyel katkısından en iyi şekilde faydalanmasını ve sunum tekniklerini etkin bir şekilde kullanmasını sağlayan eğitimdir. Temel seviyede verilen konular: Biçimlendirme, menüler, kısayollar, ipuçları, temel teknikler, örnek uygulamalar ve yeni özellikler.

Program İçeriği: İşlerini yönetme becerilerini geliştirmek isteyenler için takım çantası niteliğinde bir eğitimdir. İşi ve zamanı akıllıca yönetmek için gerekli uygulamalar ve alışkanlıkları içerir. Smart çalışmanın prensipleri, zaman yönetimi, stratejik planlama ve hedef belirleme konularını kapsar.

Program İçeriği: Yönetici özeti oluşturmak, akış diyagramları ve zihin haritaları ile çalışmak konularında bilgi veren; doğru özetleme ve yalın anlatım tekniklerini anlatan ve örnek uygulamalar ile pratik edilmesini hedefleyen eğitimdir. Bir sayfada özetleme konseptini, iş hayatında yalın çalışma ve iletişim prensiplerini destekler.